Privacy

Jacco de Bruin, gevestigd te Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jacco de Bruin
Gallenkamp Pelsweg 1
3768 HT Soest Zuid
info@jaccodebruin.nl
035 - 601 28 57

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Jacco de Bruin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de NAW-gegevens, emailadres en IP-adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jacco de Bruin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Jacco de Bruin verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jacco de Bruin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken met de volgende dropshipment leverancier(s) samen:
Kruitbosch Zwolle B.V. - Ravensburgstraat 8 - 8028 PZ ZWOLLE

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Jacco de Bruin worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jacco de Bruin gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Jacco de Bruin maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jacco de Bruin bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Ook maken wij gebruik van remarketing advertenties op basis van uw websitebezoek.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Jacco de Bruin te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jacco de Bruin heeft hier geen invloed op.
Jacco de Bruin heeft Google geen toestemming gegeven om via Jacco de Bruin verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES

Jacco de Bruin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

WILT U UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jaccodebruin.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jacco de Bruin verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op info@jaccodebruin.nl.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


TerugDeel het met uw vrienden!

Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  09.00-18.00
Woensdag:  09.00-18.00
Donderdag:  09.00-18.00
Vrijdag:  09.00-18.00
Zaterdag:  09.00-16.00
Zondag:  Gesloten
 
Verhuurfietsen kunnen op afspraak ook op zondag afgehaald en teruggebracht worden.


Contactgegevens